Javna nabava

JAVNA NABAVA


PDFPravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave


PLANOVI JAVNE NABAVE


Plan nabave za 2021. godinu objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/