SPORTSKA DVORANA ZABOK SE OTVARA 01.06.2020. GODINE

SPORTSKA DVORANA ZABOK SE OTVARA 01.06.2020. GODINE

U skladu s odlukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, gradonačelnik je donio odluku kojom se dopušta otvaranje i rad određenih gradskih institucija.Odlukom je definirano da Sportska dvorana Zabok može otvoriti svoja vrata za potrebe aktivnosti sportaša od 01.06.2020. godine.

PDF ODLUKA O POČETKU RADA GRADSKIH INSTITUCIJA (13.05.2020.)

Share