U ZABOKU OSNOVAN DISC GOLF KLUB S.R.U.Z.

U ZABOKU OSNOVAN DISC GOLF KLUB S.R.U.Z.

Na Skupštini Sportsko rekreativne udruge Zagorje iz Zaboka, osnovan je Disc golf klub S.R.U.Z. koji se nalazi u ustrojstvenom dijelu udruge. Novoosnovani klub započeo je sa radom ove nedjelje, a osnovan je s namjerom da privuče što veći broj građana kako bi se počeli baviti ovim sportom koji je prilagođen za sve uzraste.

Osnovno pravilo disc golfa  da igrač na svim vrstama terena od otvorenih staza na livadama, uzbrdica i nizbrdica, na stazama koje se nalaze u šumi, uz što manje bacanja disca (frizbi) savlada sve te prepreke i završi igru sa završnim bacanjem u disc golf koš.

Disc golf klub S.R.U.Z. bio je pozvan na Skupštinu Hrvatskog flying disc saveza koja se održala u Varaždinu i ove godine očekuje se da S.R.U.Z. postane članicom nacionalnog saveza.

Više informacija o disc golf klubu S.R.U.Z. možete vidjeti na stranici udruge www.sruz.hr/disc-golf-klub-s-r-u-z/

Share