REDOVNA SKUPŠTINA

REDOVNA SKUPŠTINA

Redovna sjednica Skupštine Športske zajednice grada Zaboka održat će se u četvrtak, 30.03.2017. godine u 19.00 sati u dvorani za sastanke stare zgrade policije, Matije Gupca 53. Predloženi dnevni red iz poziva je slijedeći:

1.Otvaranje Skupštine i usvajanje dnevnog reda.
2. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) Verifikacijskog povjerenstva
b) Zapisničara
c) Dva ovjerovitelja zapisnika

3. Verifikacija zapisnika s prošle sjednice.
4. Izvješće o radu za protekli period sa financijskim izvješćem za razdoblje 1.1.2016. – 31.12.2016. godine.
5. Izvješće Nadzornog odbora.
6. Rasprava o izvješću o radu, financijskom izvješću i izvješću Nadzornog odbora.
7. Usvajanje izvješća o radu, financijskog izvješća i izvješća Nadzornog odbora za razdoblje 1.1.2016.-31.12.2016. godine.
8. Plan i program rada za 2017. godinu.
9. Financijski plan sa prijedlogom raspodjele sredstava udrugama za 2017. godinu.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Zajednice.
11. Pitanja i prijedlozi

Share

Related Posts

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA

SVEČANO OTVORENJE SPORTSKE DVORANE ZABOK

SVEČANO OTVORENJE SPORTSKE DVORANE ZABOK

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2017. GODINU

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2017. GODINU

DOSTAVA IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PROGRAMA

DOSTAVA IZVJEŠTAJA O PROVEDBI PROGRAMA