ODRŽANA 13. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

ODRŽANA 13. SJEDNICA IZVRŠNOG ODBORA

U utorak, 31.05.2016. godine održana je 13. sjednica Izvršnog odbora Športske zajednice grada Zaboka. Na dnevnom redu je bila realizacija financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.05.2016. godine. Zatim se vodila rasprava o tematici režijskih troškova udruga članica, nakon odluke Grada Zaboka da se režijski troškovi korisnika sportskih objekata u vlasništvu Grada prebace na korisnike tih objekata.

Iznijete su informacije o prometnoj nezgodi u kojoj je kombi vozilo Športske zajednice oštećeno te su donijeti određeni zaključci i odluke u očekivanju potpunih informacija od strane udruge koja je kombi koristila u tom trenutku. Ponukani posljedicama tog događaja usvojen je novi Pravilnik o korištenju kombi vozila u vlasništvu Športske zajednice i određen je novi način podnošenja zahtjeva za korištenje istog.

Provedena je rasprava o dvije zamolbe udruga članica. NK Mladost je zatražila dodatna sredstva za organizaciju Memorijalnog turnira Srećka Tisanića-Škife u kategorijama „Zagića“ i „Limača“ (6-10 godina). U tu namjenu donijeta je odluka o sufinanciranju iz rezervnih sredstava u visini od 5.000,00 kn, koja će biti isplaćena poštivanjem zakonske procedure ugovaranja i izvješćivanja. Po istom sistemu odobrena su i sredstva u visini od 3.000,00 kn Kickboxing klubu Ninja za potrebe sufinanciranja nastupa reprezentativne kandidatkinje Karle Bartolin na svjetskim kupovima u Riminiju i Budimpešti.

Share

Related Posts

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA

ODLUKE IZVRŠNOG ODBORA

REDOVNA SKUPŠTINA

REDOVNA SKUPŠTINA

SVEČANO OTVORENJE SPORTSKE DVORANE ZABOK

SVEČANO OTVORENJE SPORTSKE DVORANE ZABOK

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2017. GODINU

JAVNI POZIV ZA FINANCIRANJE PROGRAMA SPORTSKIH UDRUGA ZA 2017. GODINU